PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3323 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Konsultacje w Sejmie RP - Prawo telekomunikacyjne
Opcje newsa
Informacja prezesa PZK (SP7CBG)Konsultacje w Sejmie RP - Prawo telekomunikacyjne

Prezydium ZG PZK informuje, że w dniach 6 i 7 września br w Sejmie będzie miało miejsce rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk 627). Polski Związek Krótkofalowców na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, której Przewodniczącym jest Pan poseł Janusz Piechociński będą reprezentować Koledzy Jerzy Jakubowski SP7CBG i Andrzej Dzierzkowski SP8LBK. Swoje uwagi do projektu ustawy Prezydium ZG PZK przesłało w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych drogą elektroniczną, na adres sekretariatu Komisji Infrastruktury zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku KrótkofalowcówWarszawa, dnia 4 września 2012r.
L.dz. 22/P/2012

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII Kadencja
Komisja Infrastruktury


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627)

W odpowiedzi na pismo INF-0141-2/3-12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. Polski Związek Krótkofalowców przesyła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627).
Polski Związek Krótkofalowców widzi konieczność wprowadzenia n/w zmian w Prawie telekomunikacyjnym:

1. w Art. 2 ust. 37 - po słowie "łączności," dopisać "również z wykorzystaniem sieci Internet,";

2. w Art. 3 w ust 3 dodaje się pkt w brzmieniu: 6) Międzynarodowy Związek Radioamatorów (IARU);

3. w Art. 148 w ust 4 dodaje się pkt w brzmieniu: 4) sposób identyfikacji stacji;

4. w Art. 150 ust 2 pkt 1) - po słowie "radioamatorów" dopisać "(krótkofalowców), posiadających ważne pozwolenia radiowe";

Uzasadnienie:

Ad. 1 Proponowana przez Polski Związek Krótkofalowców zmiana definicji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej dopuszczałaby bardzo popularne i szybko rozwijające się na całym świecie zestawienia przez osoby posiadające pozwolenia radiowe (licencje) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, połączeń i tworzenie sieci z wykorzystaniem aplikacji komputerowej i sieci Internet pod nazwą ECHOLINK i D-STAR.

Proponowana zmiana (modyfikacja) różni się nieco od tej zawartej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, jednak pragniemy zauważyć, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. http://www.nettax.pl/dzienniki/duuel/2009/337/spis.htm w pkt. 12 dopuszcza zmianę lub doprecyzowanie niektórych definicji zawartych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, w taki sposób, aby uwzględniały one rozwój technologii i rynku oraz, aby wyeliminować niejednoznaczności zidentyfikowane podczas tworzenia i wdrażania ram regulacyjnych.
Dodać należy również, że zmiana ta jest usankcjonowaniem stanu rzeczy istniejącego od wielu lat (za milczącym przyzwoleniem UKE).

Zestawianie połączeń i tworzenie sieci z wykorzystaniem aplikacji komputerowej i sieci Internet pod nazwą ECHOLINK i D-STAR w ślad za radioamatorami z innych krajów jest realizowane od wielu lat przez polskich krótkofalowców posiadających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Polski Związek Krótkofalowców już od wielu lat czyni starania w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w tym temacie o zalegalizowanie tej technologii, pragnąc tym samym nadążyć za rozwojem nowych i coraz bardziej popularnych w innych krajach technik łączności.

Ad. 2 Proponowane przez Polski Związek Krótkofalowców uzupełnienie Art.3 Ustawy Prawo telekomunikacyjne o pkt. 6 i dopisanie kolejnej organizacji międzynarodowej jest jak najbardziej wskazane. International Amateur Radio Union (IARU) jest organizacją zrzeszającą krajowe organizacje radioamatorów (krótkofalowców). Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN) uznaje IARU za organizację pozarządową (NGO), ze względu na status doradczy w ramach innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, tj. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). ITU uznaje IARU jako organizację międzynarodową (CV/Art. 19, nr 230).
- IARU jest członkiem sektorowym w ramach Sektora Radiokomunikacji (R) oraz Sektora Rozwoju Telekomunikacji (D) ITU. IARU bierze udział w Konferencji Pełnomocników, Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych oraz Światowych Konferencjach Rozwoju Telekomunikacji.
- IARU aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych ITU-R, ich zespołów roboczych i grup zadaniowych, w pracach Grupy Doradczej ds. Radiokomunikacji (RAG), spotkaniach przygotowawczych poprzedzających Konferencję, a także w pracach 2. Grupy Badawczej ITU-D.

Ad. 3 Dopisanie punktu o sposobie identyfikacji stacji amatorskich umożliwi uregulowanie sprawy identyfikacji radiostacji amatorskich. Obecnie stosowany sposób identyfikacji stacji radioamatorskich w zależności od ich przeznaczenia został opracowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Krótkofalowców ponad 50 lat temu i w żaden sposób nie odzwierciedla obecnej sytuacji prawnej, jaka została wprowadzona i obowiązuje w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz nie uwzględnia nowych technik łączności radiowych, który zostały stworzone od tamtego czasu. Próba skodyfikowanie sposobu identyfikacji stacji amatorskich podjęta przez Prezesa UKE w drodze wydania Zarządzenia Nr 32 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej spotyka się z krytyką części środowisk krótkofalarskich. Stworzenie delegacji ustawowej do zawarcia regulacji dotyczącej sposobu identyfikacji w rozporządzeniu w sprawie pozwoleń dla służby amatorskiej, w naszym przekonaniu jest niezbędne.

Ad.4 Jest to doprecyzowanie podanego w projekcie zmiany ustawy określenia organizacji, której można powierzyć prowadzenie egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Samo słowo radioamatorów jest to bardzo ogólne i w potocznym rozumieniu określa osoby interesującej się sprawami radiowymi. Równie dobrze może to być stowarzyszenie miłośników audycji radiowych czy też kolekcjonerów sprzętu radiowego, np. starych odbiorników radiowych, czyli innych osób nie mających żadnego związku z krótkofalarstwem. Proponowana przez Polski Związek Krótkofalowców zmiana poprzez dopisanie słów r(krótkofalowców) posiadających pozwolenia radiower1; jednoznacznie określi, organizacje, którym Prezes UKE może powierzyć przeprowadzanie egzaminów.
Jednocześnie informujemy, że niektóre z w/w propozycji zmiany Prawa telekomunikacyjnego składaliśmy do UKE i do Ministerstwa Infrastruktury podczas poprzednich konsultacji społecznych (w załączeniu kopie pism) i z ubolewaniem możemy stwierdzić, że nie zrozumiałym dla nas jest fakt, że do tej pory nie zostały przyjęte. Dodać należy, że proponowane zmiany nie generują żadnych strat w budżecie państwa, a korzyści przyniosą nieocenione, głównie w uporządkowaniu regulacji prawnych dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Prezes
Polskiego Związku Krótkofalowców
/-/ Jerzy Jakubowski

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,346,933 Unikalnych wizyt