1% z podatku dochodowego dla PZK
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-01-15 / 02:14
Informacje na temat statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w tym szczegółowa informacja o możliwości odprowadzenia 1% podatku na rzecz PZK za rok 2014.
---
Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS:
0000088401.


1% podatku mogą przekazać:
. ryczałtowcy - PIT 28,
. przedsiębiorcy - PIT 36,
. przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
. pracownicy - PIT 37,
. gracze giełdowi - PIT 38,
. osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia:

1. w PIT 28
v poz. 125 numer KRS,
v poz. 126 kwota,
v poz. 127 cel szczegółowy 1%,
v poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 129 dodatkowe informacje

2. w PIT 36
v poz. 308 numer KRS,
v poz. 309 kwota,
v poz. 310 cel szczegółowy 1%,
v poz. 311 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 312 dodatkowe informacje

3. w PIT 36L
v poz. 94 numer KRS,
v poz. 95 kwota,
v poz. 96 cel szczegółowy 1%,
v poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 98 dodatkowe informacje

4. w PIT 37
v poz. 131 numer KRS,
v poz. 132 kwota,
v poz. 133 cel szczegółowy 1%,
v poz. 134 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 135 dodatkowe informacje

5. w PIT 38
v poz. 57 numer KRS,
v poz. 58 kwota,
v poz. 59 cel szczegółowy 1%,
v poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 61 dodatkowe informacje

6. w PIT 39
v poz. 51 numer KRS,
v poz. 52 kwota,
v poz. 53 cel szczegółowy 1%,
v poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 55 dodatkowe informacje

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.
Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat.
Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZKSzczegółowa informacja o możliwości odprowadzenia 1% podatku na rzecz PZK.
1% podatku na PZK jako organizację pożytku publicznego za 2013 rok.
KRS 0000088401

Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401

1% podatku mogą przekazać:
•     ryczałtowcy – PIT 28,
•    przedsiębiorcy – PIT 36,
•    przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
•    pracownicy – PIT 37,
•    gracze giełdowi – PIT 38,
•    osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28
Ѵ poz. 126 numer KRS,
Ѵ poz. 127 kwota,
Ѵ poz. 128 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 129 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

2. w PIT 36
Ѵ poz. 302 numer KRS,
Ѵ poz. 303 kwota,
Ѵ poz. 304 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 305 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

3. w PIT 36L
Ѵ poz. 105 numer KRS,
Ѵ poz. 106 kwota,
Ѵ poz. 107 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 108 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

4. w PIT 37
Ѵ poz. 123 numer KRS,
Ѵ poz. 124 kwota,
Ѵ poz. 125 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 126 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38
Ѵ poz. 58 numer KRS,
Ѵ poz. 59 kwota,
Ѵ poz. 60 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 61 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

6. w PIT 39
Ѵ poz. 51 numer KRS,
Ѵ poz. 52 kwota,
Ѵ poz. 53 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%.
Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.

Aktualizacja 14.01.2015. Administrator portalu PZK, SP5ELA