Informacje składkowe
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-01-07 / 01:50
Składki PZK w roku 2012 rok uchwalone przez ZG PZK.

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 3 września 2011 r. w Warszawie podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej od 1 stycznia 2012 roku wg poniższego zestawienia.
Uchwała nr 499/01/11

1.

Składka wpisowa

10,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

20,00 zł

3.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

60,00 zł

4.

Składka dla członka zwyczajnego

90,00 zł

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

20,00 zł

6.

Składka dla członka wspomagającego

10,00 zł

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł


Piotr SP2JMR prezes PZK

Uwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składki na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK.

Wykaz OT PZK znajduje się na portalu w dziale Oddziały PZK "on-line".


Składki PZK w roku 2011 rok uchwalone przez ZG PZK.


Komunikat składkowy do wydruku

Na rok 2011 składki członkowskie w PZK pozostają na niezmienionym poziomie jak w roku 2010. Podstawą do ustalenia wysokości składek są uchwały nr 443/1/08 z 22 listopada 2008 oraz 424/07 z 17 listopada 2007. Zapisy tych uchwał jednoznacznie określą wysokość składek. Natomiast ZG PZK uchwałą podjętą podczas posiedzenia może zmienić ich wysokość na rok następny.


1.

Składka wpisowa

10,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

16,00 zł

3.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

60,00 zł

4.

Składka dla członka zwyczajnego

80,00 zł

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

16,00 zł

6.

Składka dla członka wspomagającego

6,00 zł

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł


Piotr SP2JMR prezes PZK

Uwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składki na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK.

Wykaz OT PZK znajduje się na portalu w dziale Oddziały PZK "on-line".Składki PZK na 2010 rok uchwalone przez ZG PZK na Posiedzeniu w dniu 10.10 2009
:

1.

Składka wpisowa

10,00 zł

2.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL

16,00 zł

3.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia

60,00 zł

4.

Składka dla członka zwyczajnego

80,00 zł

5.

Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat

16,00 zł

6.

Składka dla członka wspomagającego

6,00 zł

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł


Piotr SP2JMR prezes PZKUwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składki na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK.

Wykaz OT PZK znajduje się na portalu w dziale Oddziały PZK.

Piotr SP2JMR prezes PZK