Wyniki działalności CB QSL za 2007 r.
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-12-28 / 22:45

Bydgoszcz, dnia 31.12.2007

Zespół Centralnego Biura QSL
Z.G. P.Z.K.


Wyniki działalności CB QSL
w roku 2007


  I kw. II kw. III kw. IV kw Razem
Wysyłka kart QSL do odbiorców kraj. kg
448.7 321.6 385.6 370.0 1525.9
Wysyłka kart QSL do odbiorców zagran. kg
382.0 371.1 197.2 452.3 1402.6
Karty QSL otrzymane z zagranicy kg
352.5 304.9 299.3 238.1 1194.8
      
Koszt wysyłki w obrocie krajowym zł
808.30 653.90 691.60 687.00 2840.80
Koszt wysyłki w obrocie zagranicznym zł
3183.50 3128.60 1769.40 3781.60 11863.10
      
Średni koszt wysyłki 1 kg w obr. kraj. zł/kg 1.80 2.03 1.89 1.86 1.86
Średni koszt wysyłki 1 kg w obr. zagran. zł/kg 8.33 8.43 8.38 8.36 8.37


Wszystkim, którzy swoją rzetelną pracą pomagają nam w trudnej misji, bardzo dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy. Życzymy wszystkim SP HAMS dużo ciekawych łączności i kart QSL, oraz powodzenia szczęścia i zdrowia w 2008 roku!

Vy 73!!

Zespół Centralnego Biura QSL

Za Zespół SP2IU