TP Emitel i instalacje PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-03-29 / 19:32
EmiTel - sponsor strategiczny PZK.
Zapewne uważni obserwatorzy zauważyli, że na portalu PZK pojawił się banner firmy EMITEL.
Banner ten pojawił się nie przypadkowo. Przypomnijmy...
Spotkanie w EmiTelu w styczniu 2010. W Warszawskim oddziale TP EmiTel sp. z o.o. odbyło się spotkanie uzgodnieniowe dotyczące umów pomiędzy TP EmiTel, a PZK.
Umowy dotyczą naszych krótkofalarskich urządzeń znajdujących się na 27 obiektach TP Emitel. Urządzeń PZK w sumie jest aż 72.
news: Emitel_MO.jpg
Umowy te sformalizują naszą obecność na obiektach naszego największego sponsora jakim jest właśnie TP EmiTel, który nieodpłatnie udostępnia nam swoje obiekty.
Łączny koszt naszej bytności tamże liczony w cenach komercyjnych przekracza 500.000 zł w skali roku.
Zarząd TP EmiTel z Panem Przemysławem Kurczewskim Prezesem spółki na czele bardzo przychylnie podchodzi do naszej działalności.
Za to Panu Prezesowi oraz całemu Zarządowi, a także pracownikom odpowiedzialnym TP EmiTel serdecznie dziękujemy.
Umowy, o których piszę nakładają na nas jednak szereg zobowiązań jak np. ubezpieczenie urządzeń, uwiarygodnianie osób mających dostęp do obiektów TP EmiTel.
W związku z tym dotyczyć będą wyłącznie instalacji krótkofalarskich, których "sysopami" są członkowie naszej organizacji, którzy jak wiadomo od roku mają swoje urządzenia ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Z ramienia PZK w rozmowach uczestniczyli Bogdan SP3IQ oraz Piotr SP2JMR.
***
Do zadań naszych członków należy wykonanie skatalogowania wszystkich naszych instalacji na obiektach EmiTel. To zadanie dla sysopów i osób upoważnionych do wstępu na te obiekty.

Instalacje te to: beacony, przemienniki UKF FM, urządzenia APRS,  urządzenia PR.

Info SP5ELA