Rozporządzenia Ministra Środowiska
Dodane przez SP6IEQ dnia 2010-05-14 / 01:21
Pragnę przekazać krótką informację na temat statusu projektów rozporządzeń dotyczących dokonywania zgłoszeń instalacji antenowych zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska.
W czasie rozmowy przeprowadzonej w dniu 11 maja 2010 r. z Radcą Ministra Środowiska otrzymałem informację, że proces konsultacji międzyresortowych został zakończony i aktualnie prowadzone są prace legislacyjne. Opublikowanie treści rozporządzeń jest uzależnione od tempa prac legislacyjnych, ale może nastąpić nawet w miesiącu czerwcu br. Przewiduje się, że termin rozpoczęcia obowiązywania rozporządzeń będzie przesunięty i prawdopodobnym terminem jest 1 stycznia 2011 roku. Dotychczas planowany 6 miesięczny okres wdrożenia rozporządzeń może też zostać wydłużony w stosunku do instalacji zbudowanych przez 2006 rokiem.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, że:
1. Od 2006 roku, niezależnie od omawianych rozporządzeń istnieje obowiązek składania raportów dotyczących oddziaływania instalacji antenowej na środowisko zgodnie z art. 122 POŚ. Wielokrotnie była na ten temat mowa. Określone są również konsekwencje prawne (bardzo dotkliwe) w przypadku nie zastosowania się do tych wymagań.
2. W przypadku rozpoczęcia obowiązywania rozporządzeń wszystkie instalacje, na które nie zostały złożone stosowne raporty nie będą mogły skorzystać z wydłużonego okresu wdrażania bez narażenia się na konsekwencje karne wynikające z braku dopełnienia obowiązków wynikających z art. 122.

Sugeruję, aby wzorem wielu Kolegów wykonać Raport i przekazać go do odpowiednich urzędów. Szersze wyjaśnienia można znaleźć w materiałach znajdujących się w katalogu DOWNLOAD.
Podczas spotkania ŁOŚ 2010 jest przewidziany czas na konsultacje w tym zakresie.

Pozdrawiam i do spotkania na ŁOŚ 2010
Dionizy SP6IEQ