14. spotkanie Arabskiej Grupy ds. Zarz. Widmem Radiowym (ASMG)
Dodane przez SP7TEV dnia 2010-12-01 / 17:10
W pełni udany przebieg konferencji RCAR 2010 (Regional Conference on Amateur Radio 2010 - Regionalna Konferencja Krótkofalarska 2010, przyp. tłum.), która miała miejsce w kwietniu 2010 roku w Doha w Katarze (1. Region IARU) - zaowocował zaproszeniem do udziału w posiedzeniu Arabskiej Grupy ds. Zarządzania Widmem Radiowym (Arab Spectrum Management Group - ASMG). 14. posiedzenie ASMG odbywa się w Bejrucie w Libanie w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2010 roku.
Podczas tego spotkania ASMG przedstawi swoje stanowisko w ramach WRC-12 (World Radiocommunication Conference 2012 - Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012, przyp. tłum.). Hani, OD5TE oraz Hans, PB2T (odpowiednio: członek oraz Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU) biorą w tym spotkaniu udział i wykorzystują tę okazję, aby wyjaśnić dlaczego alokacja w okolicach częstotliwości 500 kHz jest dla nas ważna. Nie jest to łatwe zadanie, bo punkt widzenia krajów arabskich generalnie wykazuje dążenie do rozwiązania "bez zmian". Oprócz punktu 1.23 porządku obrad (agendy WRC-12), w ramach prezentacji 1. Regionu IARU ukazane zostaną te punkty wspomnianej agendy, które stanowią zagrożenie dla amatorskiego widma radiowego, zostanie także omówiony możliwy do osiągnięcia sposób ochrony tego widma.


Źródło informacji (wiadomość z dnia 01.12.2010): http://www.iaru-r1.org/

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK