Składki PZK w roku 2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-12-02 / 22:03
 Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 1 grudnia 2010.
 
Informacje dotyczące składek PZK w 2011 r.

Na rok 2011 składki członkowskie w PZK pozostają na niezmienionym poziomie jak w roku 2010. Podstawą do ustalenia wysokości składek są uchwały nr 443/1/08 z 22 listopada 2008 oraz 424/07 z 17 listopada 2007. Zapisy tych uchwał jednoznacznie określą wysokość składek.
Natomiast ZG PZK uchwałą podjętą podczas posiedzenia może zmienić ich wysokość na rok następny.

Dla przypomnienia podaję wysokość składek w 2011 r.


 Lp
 Rodzaj składki - opis
 
  1.
 Składka wpisowa
10,00 zł 
  2.
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
16,00 zł
  3.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia
60,00 zł
  4.
 Składka dla członka zwyczajnego
80,00 zł
  5.
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat 
lub uczącego się do 26 lat
16,00 zł
  6.
 Składka dla członka wspomagającego
 6 zł
  7.
 Kluby zarejestrowane w OT PZK
 0,00 zł
Uwaga: Podane w tabeli kwoty nie obejmują składki na rzecz poszczególnych Oddziałów PZK. Przynależność do naszej organizacji uzyskuje się poprzez członkostwo w którymś z Oddziałów Terenowych PZK.

Wykaz OT PZK znajduje się na portalu w dziale Oddziały PZK "on-line".

Sławomir Chabiera SP2JMB skarbnik PZK