SP EmCom 14.05.2011 Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej
Dodane przez SP6RW dnia 2011-02-20 / 08:53
Zapraszamy wszystkich krótkofalowców do udziału w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej SP EmCom 2011, które odbędą się w sobotę 14 maja w godzinach od 15 -17 UTC (17-19 czasu lokalnego). Jednym z głównych celów ćwiczeń będzie doskonalenie umiejętności nadawania, przekazywania i odbierania komunikatów kryzysowych, zgodnie z procedurami przyjętymi przez wszystkie trzy Regiony IARU. Znajomość tych standardów pozwoli nie dać się zaskoczyć gdy w eterze usłyszy się wywołanie "emergency" -będzie wiadomo jak zapisać i w jakiej formie dalej przekazać odebraną informację.

Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej SP EmCom 2011 składają się z czterech części przy wykorzystaniu łączności w paśmie 3,7 MHz (80m) oraz 145 MHz (2m). Program tegorocznych ćwiczeń umożliwia udział również stacjom mającym dostęp tylko do pasma 2m będącym w zasięgu okręgowej stacji sztabowej pracującej na wyznaczonym przemienniku oraz kanale FM. Utworzenie okręgowych stacji sztabowych ma na celu imitację radiostacji amatorskich równolegle działających np. przy centrach zarządzania kryzysowego. Łączności między wszystkimi stacjami biorącymi udział w ćwiczeniach będą prowadzone zgodnie z procedurami łączności kryzysowej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU.

Aby zapoznać się z REGULAMINEM SP EmCom 2011 kliknij poniższy link:
http://emcom.pzk.org.pl/index.php/Ogolnopolskie/Ogolnopolskie/

Serdecznie pozdrawiam,
Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK