Łamanie znaku przez "/d" w Polsce
Dodane przez SP6RW dnia 2011-07-21 / 15:38
W czasie konferencji IARU w Cavtat w 2008 roku, łamanie znaku "/d" przez stacje uczestniczące w akacjach ratunkowych lub ćwiczeniach nie zostało oficjalnie przyjęte. Przyczyną tej decyzji było różne stanowisko prawodawców w poszczególnych krajach. Niektóre państwa nie zezwalają na stosowanie tego typu oznaczeń przy podawaniu znaków. Sugerując się stanowiskiem IARU w tej sprawie, w Polsce również zaczęto wycofywać się z łamania znaku przez "/d". Niedawno w gronie krajowych koordynatorów państw 1 Regionu IARU oraz z jego głównym koordynatorem Greg'iem G0DUB - przedyskutowaliśmy ten problem. Wspólnie wypracowane stanowisko jest jasne. Jeżeli wewnętrzne przepisy obowiązujące w danym kraju nie zabraniają stosowania łamania znaku "/d" to jest to dopuszczalne. W innych przypadkach należy zaznaczać słownie, że dana stacja bierze udział w akcji ratunkowej lub ćwiczeniach (akcja ratunkowa; ćwiczenia; emergency).

Na podstawie stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi z dnia 16 czerwca 2011, na terenie Polski stosowanie łamania znaku "/d" jest dopuszczalne. Należy przy tym pamiętać, że jest to wyłącznie zalecenie a nie obowiązek.

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK