Aktualizacja podziału pasm KF po Konf. 1. Regionu Sun City 2011
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-09-03 / 12:21
Konferencja Generalna 1. Regionu IARU w Sin City wprowadziła pewne zmiany do podziału pasm KF w ramach 1. Regionu (Region 1 HF band plan). W paśmie 40 m zniesiono segment zalecany do zawodów emisją CW, a w paśmie 10 m wprowadzono cztery nowe kanały przemiennikowe FM - co wymagało dokonania przesunięcia wszystkich simpleksowych kanałów FM we wspomnianym paśmie.

Wersja zbiorczego podziału pasm KF na stronie internetowej:

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=127

Wersja zbiorczego podziału pasm KF w formie pliku "pdf" (do ściągnięcia):

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=startdown&id=404

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=840:updated-hf-band-plan-2011&catid=41:hf&Itemid=93

Autor informacji: Ulrich Mueller, DK4VW - Przewodniczący Komitetu C4 ds. KF 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK