Sukces europejskiego środowiska krótkofalarskiego w ramach CEPT
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-11-03 / 12:47
W trakcie spotkania Grupy Przygotowawczej CEPT ds. Konferencji WRC-12, które odbyło się w Bukareszcie w dniach 1-4 listopada 2011 r. uzgodniono Wspólne Stanowisko Europejskie (ang. European Common Proposal). Stanowisko to jest rezultatem łącznego głosowania 48 administracji krajowych i zostało ono przyjęte bez sprzeciwu. W ramach wspomnianego stanowiska proponuje się przydział Służbie Amatorskiej wycinka pasma w zakresie 472-480 kHz na zasadzie drugorzędności, z maksymalnym limitem mocy 5W eirp.

Wspólne Stanowisko Europejskie (ECP) zostanie teraz przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union / ITU, przyp. tłum.) jako wkład ze strony Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (fr. Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications / CEPT, przyp. tłum.).

Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach wspomnianej grupy roboczej, co doprowadziło do przyjęcia odnośnej propozycji. Podziękowania należą się również tym spośród europejskich stowarzyszeń krótkofalarskich - członków 1. Regionu IARU, które przyczyniły się do wpływu na stanowisko w przedmiotowej sprawie reprezentowane przez administracje swoich krajów.

A teraz o wszystkim zadecyduje Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-12 (ang. World Radiocommunication Conference 2012, przyp. tłum.).

Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=879:success-in-europe&catid=1:latest-news&Itemid=50

Autor informacji: Colin Thomas, G3PSM - Koordynator CEPT ds. punktu 1.23 porządku obrad WRC-12, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK