Działania Systemu Monitoringu 1. Regionu IARU w latach 2005-2012
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-01-18 / 16:44
Witam Wszystkich Czytających - w zimowej scenerii pełnej śnieżnej bieli,

Na przedłużone z racji pory roku wieczory gorąco polecam zapoznanie się z bardzo ciekawym zestawieniem najważniejszych zakończonych sukcesem działań prowadzonych w ramach Systemu Monitoringu 1. Regionu IARU (IARU Region 1 Monitoring System) - od II półrocza 2005 do początku 2012 roku, realizowanych także przy współpracy z innymi Regionami Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union).

Warto zwrócić uwagę, że wspomniane działania dotyczą nie tylko stacji generujących zakłócenia w amatorskich pasmach krótkofalowych, ale obejmują one także pasma UKF (doprowadzono np. do zlikwidowania zakłóceń w paśmie 144 MHz pochodzących ze strony pewnej radiolatarni meteorologicznej).

Autorami odnośnego opracowania (adres internetowy do pobrania pliku poniżej) są Koledzy Wolfgang Hadel, DK2OM oraz Ulrich Bihlmayer, DJ9KR - odpowiednio Koordynator i Wicekoordynator Systemu Monitoringu 1. Regionu IARU.

http://www.iarums-r1.org/iarums/actions.pdf

Warto także przypomnieć, że z ramienia Polskiego Związku Krótkofalowców reprezentantem (i Koordynatorem) polskiego środowiska krótkofalarskiego w strukturze Systemu Monitoringu 1. Regionu IARU jest Kol. Władysław Grabowiecki, SP3SUZ.

Wszyscy chętni do współpracy są jak najmilej widziani i bardzo oczekiwani, wystarczy tylko zgłosić swoją chęć czynnego uczestnictwa w działaniach na rzecz monitoringu pasm amatorskich do Kol. Władysława, SP3SUZ (adres poczty elektronicznej: sp3suz@pzk.org.pl) - a im więcej osób zaangażowanych, tym lepiej dla naszego wspólnego dobra!

Wiele najcieplejszych i bardzo serdecznych 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK

Źródło informacji pierwotnej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=926:all-india-radio-qrm-on-7-mhz-stopped&catid=39:iarums&Itemid=87