Przypomnienie Ulricha, DK4VW o przestrzeganiu podziału pasm KF
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-04-02 / 04:27
Witam Wszystkich serdecznie,

Uprzejmie informuję, że Kol. Ulrich Mueller, DK4VW - Przewodniczący Komitetu C4 (ds. KF) 1. Regionu IARU wystosował do jednego z polskich nadawców prośbę, w formie przypomnienia o konieczności przestrzegania podziału pasm (band planów) krótkofalowych - po stwierdzeniu w eterze pracy naszego krótkofalowca z Polski emisją PSK31 w części pasma 40m przeznaczonej wyłącznie do pracy emisją CW (tj. poniżej 7040 kHz).

Kol. Ulrich przypomniał, że sygnał generowany z wykorzystaniem emisji cyfrowych musi być emitowany, w tym przypadku, w całości powyżej częstotliwości 7040 kHz (czyli należy również uwzględnić częstotliwość modulującą)!

Kol. Ulrich przypomina, że gruntownej modyfikacji podziału pasm KF dokonano już w roku 2009 (w czasie Konferencji 1. Regionu IARU Sun City 2011 dokonano tylko korekt dodatkowych) i apeluje do wszystkich o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących aktualnie "band planów" pasm krótkofalowych (ich komplet jest dostępny pod poniższymi adresami, odpowiednio na właściwej podstronie 1. Regionu IARU oraz na portalu PZK).

http://iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=startdown&id=404


http://www.pzk.org.pl/download.php?action=get&id=839

Kol. Ulrich z góry bardzo dziękuje za zastosowanie się do jego prośby, do czego dołącza się również piszący te słowa.

Najlepsze wiosenne 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK