Komunikat Specjalny
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-07-26 / 23:50
Komunikat Specjalny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wydanych pozwoleniach radiowych dla stacji klubowych rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie sposobu dokonania wymiany błędnych pozwoleń.

Konsultacje społeczne ogłoszone na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dzięki działaniom Polskiego Związku Krótkofalowców i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich będą trwały do 31 lipca 2012 roku a nie jak planowano do 27 lipca 2012 roku.

Mając na uwadze ważność tematu do 29 lipca 2012 roku Prezes PZK i koordynator OPOR oczekują na uwagi do stanowiska, jakie będzie przekazane Prezesowi UKE w tej sprawie.
Swoje uwagi można przekazać drogą elektroniczną na adres sp7cbg@pzk.org.pl lub opor@opor.org.pl. Zebrane uwagi posłużą do opracowania stanowiska w przedmiocie konsultacji społecznych UKE. Konsultowany jest dokument znajdujący się po adresem:

http://www.uke.gov.pl/_gAllery/55/70/55704/Informacja_w_sprawie_stwierdzenia_niewaznosci_pozwolen_RA.pdf

Treść stanowiska w tej sprawie zostanie opublikowane we wspólnym komunikacie na stronach PZK i OPOR.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes PZK