Konsultacje społeczne dot. wadliwych decyzji UKE
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-08-01 / 02:09
Bydgoszcz, dn. 31 lipca 2012 roku

Pani
Magdalena Gaj
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
Warszawa

dotyczy: konsultacji społecznych w sprawie wewnętrznej informacji pomocnej
w procesie stwierdzenia nieważności wadliwych decyzji wydanych
z rażącym naruszeniem prawa w sprawach dotyczących pozwoleń
radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wewnętrznej informacji pomocnej w procesie stwierdzenia nieważności wadliwych decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa w sprawach dotyczących pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców stwierdzam:

1. po dokonaniu analizy sytuacji dotyczącej pozwoleń radiowych klubów naszej organizacji uważamy, że sprawa nieprawidłowości w wydanych pozwoleniach praktycznie nie dotyczy pozwoleń, których Polski Związek Krótkofalowców był wnioskodawcą, albowiem w latach 2010-2011 dokonaliśmy wymiany pozwoleń na aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. brakuje nam jednak podstawowych danych, jakimi kryteriami kierował się Urząd przy stwierdzeniu istnienia nieprawidłowości a także, jakimi będzie się dalej kierował, co nie daje nam możliwości jasnego określenia czy pozwolenia, jakimi dysponują kluby naszej organizacji mogą być uznane za nieprawidłowe - według nas są one prawidłowe i nie posiadają wad.

3. oceniając sam dokument wewnętrzna informacja pomocna w procesie stwierdzenia nieważności wadliwych decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa w sprawach dotyczących pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej można uznać, że może on budzić wątpliwości, co do intencji Urzędu dotyczącego sposobu przeprowadzenia procedur usunięcia ewentualnych wad prawnych.
W związku z tym, mając na uwadze interes Polskiego Związku Krótkofalowców, ale również innych organizacji radioamatorskich, których celem jest rozwój Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej, przede wszystkim poprzez działalność klubów radioamatorskich i związanych z nimi stacji, na które uzyskiwane są pozwolenia radiowe, uzasadnionym jest, aby działania Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie wycofywania wadliwie wydanych pozwoleń i zastępowania ich prawidłowo wydanymi pozwoleniami odbywało się w sposób jak najmniej dotkliwy i zabezpieczało interes podmiotów, których pozwolenia będą wymieniane. Według nas należy uznać, że choć procedura może nie dotyczyć Polskiego Związku Krótkofalowców to jednak nasza organizacja jest zainteresowana tym, aby uniknąć kolejnego pola konfliktu.
Uważamy, że potrzebny jest dokument pozwalający na w miarę płynną wymianę pozwoleń dla stacji klubowych także tych, które nie należą do naszego stowarzyszenia.
Polski Związek Krótkofalowców jest organizacją, która ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, szczególnie w kontaktach z UKE, a zatem dalsza nasza współpraca może być bardzo pomocna w tym procesie.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców