Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-09-18 / 01:18
Koleżanki i Koledzy

W dniu 14 września br. Podkomisja Infrastruktury działająca pod przewodnictwem Pana posła Janusza Piechocińskiego zakończyła pierwszy etap prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627).

Na tym etapie prac uczestniczyły również organizacje związane z ruchem radioamatorskim: Polski Związek Krótkofalowców i Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich.
Uważam, że nasz wspólny udział w posiedzeniach zakończył się sukcesem i pomimo, że nie wszystkie proponowane zmiany do zapisów Ustawy zostały przyjęte, to zostaliśmy zauważeni tak przez Panów posłów,  jak i przez stronę rządową. Zauważeni zostaliśmy do tego stopnia, że Pan poseł Janusz Piechociński zobowiązał stronę rządową, w tym przypadku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, do podjęcia w okresie najbliższych trzech miesięcy rozmów z organizacjami radioamatorskimi działającymi na terenie Polski. To wielka szansa dla nas, aby przedstawić własne propozycje i projekty odpowiednich aktów prawnych dotyczących ruchu radioamatorskiego, skonfrontować je z podobnymi wygenerowanymi przez stronę rządową i porozumieć się w sprawie nowych zapisów zadowalających obie strony.

W Polskim Związku Krótkofalowców odpowiednie prace już trwają, co widać między innymi w dyskusji prowadzonej na Liście ZG PZK i nie tylko. Proszę wszystkich krótkofalowców, którzy chcą  pomóc w opracowaniu naszych projektów o włączenie się do ich tworzenia, abyśmy znów nie zostali zaskoczeni pomysłami strony rządowej.

Szczególnie proszę o włączenie się do wspólnego działania SP DX Club, PK UKF, oraz pozostałe Stowarzyszenia i Kluby na co dzień współpracujące z PZK. To powinny być nasze wspólne projekty dokumentów. Musimy pamiętać, że im większa liczba tych organizacji zaangażuje się we wspólne działanie, tym będziemy silniejsi w czekających nas rozmowach.

 Jednocześnie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom bez względu na ewentualnie dzielące nas poglądy i animozje, tym, którzy angażowali się w sprawy dotyczące przygotowywania propozycji jak i tym, którzy pracowali nad nimi w Sejmie. Nasza „bitwa” o przyszłość krótkofalarstwa w Polsce nie została zakończona, czeka nas w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia.

Szczególne wyrazy podziękowania składam Panu posłowi Januszowi Piechocińskiemu za dostrzeżenie problemów występujących na styku krótkofalowcy – administracja państwowa, spojrzenie przychylnym okiem na nasze hobby i oferowaną pomoc.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes PZK