Stowarzyszenia członkowskie IARU a inne organizacje na świecie
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-02-19 / 10:02
Witam Wszystkich serdecznie

W związku z niedawną publikacją w prasie krótkofalarskiej (i dalszym rozpowszechnianiem na różnych stronach internetowych) materiału autorstwa jednego z polskich nadawców - w kontekście możliwych powstałych domysłów - pozwolę sobie uprzejmie poinformować, że międzynarodowa organizacja krótkofalarska pn. "European Radio Amateurs' Organization" powstała w roku 2009 i skupia kilka organizacji europejskich oraz pozaeuropejskich (formalnie spoza Europy - co najmniej organizację z Chile), które nie są członkami IARU. Układ graficzny logo skrótu EURAO może powodować odczytywanie tego akronimu w niepełny sposób, tj. jako EURA, co może prowadzić do niezamierzonych nieporozumień.

Poniżej adres do bezpośredniej strony nt. utworzenia EURAO, jak również adres do strony głównej organizacji w języku angielskim i polskim.

http://www.eurao.org/en/node/54

http://www.eurao.org/en/node
http://www.eurao.org/pl/node

Wykaz organizacji członkowskich EURAO można z kolei znaleźć na poniższej stronie (w prawym dolnym rogu).

http://eurobureauqsl.org/newsletter/

Główną inicjatywą organizacji EURAO wydaje się być prowadzenie odrębnego od biur stowarzyszeń członkowskich IARU własnego biura kart QSL, funkcjonującego pod nazwą EuroBureauQSL (adres poniżej) - mającego swoje oddziały w niektórych państwach Europy oraz Ameryki Południowej.

http://www.eurobureauqsl.org/

W wykazie organizacji członkowskich EURAO brak jest organizacji krótkofalarskiej z Polski, jakkolwiek EURAO posiada reprezentującego nasz kraj przedstawiciela indywidualnego, o czym świadczy informacja zamieszczona w europejskim "Rejestrze służącym przejrzystości" (fragment strony zatytułowany "Struktura"), dostępnego pod poniższym adresem.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=79718451904-90

Na zakończenie tytułem uzupełnienia należy wspomnieć, że dotychczas jedynie Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union / IARU) posiada status członka sektorowego ITU (o roli IARU w działaniach na rzecz międzynarodowego środowiska krótkofalarskiego i aktywności w ramach ITU pisano już w wielokrotnie w różnych publikatorach), a eksperci reprezentujący Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (zarówno z poziomu Rady Administracyjnej IARU jak i na szczeblu 1., 2. i 3. Regionu IARU) reprezentują środowisko krótkofalarskie na posiedzeniach różnego rodzaju międzynarodowych organów oraz gremiów regulacyjno-decyzyjnych i roboczych od 1925 roku, co wymiernie przekłada się na ochronę interesów krótkofalowców na całym świecie (czego przejawem jest np. utrzymanie już przyznanego naszemu środowisku widma częstotliwości radiowych oraz systematyczne pozyskiwanie nowych jego wycinków).

Wyrażam głęboką nadzieję, że treść powyższej informacji jest w pełni zrozumiała, czytelna oraz jednoznaczna.

Z najlepszymi 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK