„Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-03-08 / 12:42
W dniu 12 marca 2013 w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP odbędzie się Konferencja zatytułowana "Amatorska Służba Radiokomunikacyjna - to nie tylko hobby".
Otwarcie Konferencja nastąpi o godzinie 10:00 a cała konferencja będzie transmitowane na żywo na stronie Senatu RP.

Organizatorami Konferencji jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP z jej przewodniczącym Panem Senatorem dr Grzegorzem Czelejem i Fundacja Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców.
Konferencja jest unikalną szansą na promocję krótkofalarstwa na tak poważnym forum jakim jest Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Konferencji jest przedstawienie zaproszonym gościom wizerunku krótkofalarstwa służącego potrzebom społecznym, szczególnie w sytuacjach zagrożeń oraz w codziennej politechnizacji młodzieży.
Chcemy pokazać nasz wizerunek w taki sposób, by zyskać większe zrozumienie dla naszych potrzeb i problemów.
Cel ten zamierzamy osiągnąć doborem prezentacji i zapraszając na Konferencję przedstawicieli instytucji i urzędów państwowych.

Na konferencję zostali zaproszeni liczni goście reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP, Sejm RP, Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

O społecznie użytecznej roli krótkofalarstwa mówić będą zaproszenie goście reprezentujący organizacje krótkofalarskie z kraju i zagranicy w tym Ole Garpestad wiceprzewodniczący Międzynarodowego Związku Krótkofalowców oraz Hans Blondeel Timmerman, przewodniczący I Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców organizacji ściśle współpracującej z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym.
Planowane jest, że w konferencji uczestniczyć będzie, jako gość specjalny astronauta, uczestnik misji na stacji kosmicznej ISS, a prywatnie też krótkofalowiec.
Przedstawi on swoje doświadczenia z międzynarodowego programu edukacji technicznej młodzieży zwanego ARISS (Amateur Radio on International Space Station).

Prelegenci przedstawią między innymi mało znane fakty z historii Polski, w których krótkofalowcy swoimi działaniami zaznaczyli swój udział i potwierdzili społeczną przydatność krótkofalarstwa.
W programie Konferencji zaprezentowany zostanie udział polskich krótkofalowców w czasie powodzi w roku 1929 i "powodzi stulecia" w roku 1997 oraz trzęsienia Ziemi w Armenii w grudniu 1988.
Po raz pierwszy, całościowo zaprezentowane zostaną dokonania krótkofalowców polskich w okresie II wojny światowej i okupacji.
Pokazany zostanie udział krótkofalowców w pracach nad maszyną szyfrującą ENIGMA, wykonaniu radiostacji Powstania Warszawskiego "Błyskawica" i "Burza", budowie radiostacji z obozu Buchenwald, która uratowała życie przeszło 20 tysięcy więźniów tego obozu, mowa będzie o krótkofalowcach - radiooperatorach polskiego ruchu oporu, czy też nieznanych audycjach Polskiego Radia nadanych w ostatnich dniach wojny 1939 roku z nadajników amatorskich.

W czasie konferencji będzie można spotkać osoby, które uczestniczyły w budowie replik "Burzy" i "Błyskawicy". Replika "Błyskawicy" zagości w Sejmie na czas konferencji. Wystawione też będą repliki nadajnika i odbiornika z roku 1925 na, których Tadeusz Heftman TPAX przeprowadził pierwsze amatorskie łączności między Polską i USA.

Zaprezentujemy również jak dzisiaj krótkofalowcy współuczestniczą w programach politechnizacji młodzieży, rozwoju krótkofalarstwa w harcerstwie oraz aktywizacji środowisk lokalnych.

W Konferencji zarejestrowało się ponad 250 Koleżanek i Kolegów. Wraz z zaproszonymi gośćmi spodziewamy się udziału ponad 350 osób.
To pierwsza w historii polskiego ruchu krótkofalarskiego konferencja tak szczegółowo pokazująca nieznane wydarzenia, które daleko wykraczają poza zwyczajowe postrzeganie krótkofalarstwa.
Pierwszy też raz w historii organy Państwa Polskiego uznały za istotne nadanie takiej rangi ukazaniu społecznej użyteczności naszego hobby.
To niepowtarzalna okazja dla całego środowiska krótkofalarskiego w Polsce. Trzymajcie kciuki za sukces naszej Konferencji!

Powyższy tekst został opracowany przez Tomasz Ciepielowskiego SP5CCC.
Za poprawki dziękuję Krzysztofowi Słomczyńskiemu SP5HS.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes PZK