IV Forum Organizacji Pozarzadowych
Dodane przez sp2jnk dnia 2013-10-22 / 02:22
W dniach 11 - 13 października br., w Klubie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie odbyło się IV Forum organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Organizatorem Forum był Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.

Ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców udział wzięli koleżanka Bożena SP9MAT, kolega Andrzej SP9MAX oraz Zastępca Prezesa PZK ds. Sportowych Zbyszek SP2JNK.

W forum udział wzięli przedstawiciele 65 organizacji pozarządowych współpracujących z wojskiem, przedstawiciele Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Dowództwa Wojsk Operacyjnych, Departamentu Kadr MON, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego, pracownicy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz nauczyciele realizujący innowacyjne programy przysposobienia obronnego i prowadzący klasy wojskowe.

Głównym celem forum było stworzenie możliwości dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami resortu obrony narodowej, wymiana opinii i doświadczeń odnoszących się do współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku oraz umożliwienie podzielenia się wnioskami z realizacji niektórych zamierzeń. Tematyka forum obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. zasad współpracy pozafinansowej i finansowej z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji dokumentów normujących tę współpracę. Ważnym elementem forum było zapoznanie uczestników z efektami oraz rezultatami prowadzonej działalności.

Ponadto uczestnicy forum z uwagą wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który zapoznał uczestników m.in. z Rządowym Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020, przedstawiciela Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, który przedstawił podstawowe założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP oraz przedstawiciela Departamentu Kadr, który omówił zasady mianowania osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz zasady występowania z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali resortowych.

Uczestnik Forum
Zastępca Prezesa PZK ds. Sportowych Zbyszek SP2JNK