Spotkanie w WCZK w Warszawie
Dodane przez SP6RW dnia 2014-03-18 / 22:33
Spotkanie w WCZK w Warszawie

17 marca b.r. miało miejsce spotkanie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli Marek SP5LS - prezes Praskiego OT-37, Jurek SP5SSB - prezes Warszawskiego OT-25 oraz piszący te słowa Hubert SP5RE, natomiast ze strony WCZK, jego kierownik - Rafał Marciniak, oraz dwie osoby odpowiedzialne za zapewnienie łączności.

W czasie spotkania zaprezentowaliśmy pokrótce PZK, obszary zainteresowań krótkofalowców, ich możliwości techniczne (sprzęt i umiejętności), a także chęci współpracy. Przedstawiona została działalność EmCom PZK, dokonania w innych regionach kraju.

Wobec 2500 wydanych na Mazowszu pozwoleń radiowych, 500 członków PZK, 330 miast i wsi mazowieckich z licencjonowanymi nadawcami Urząd wyraził zainteresowanie stworzeniem uzupełniającego źródła informacji z regionu w postaci uruchomienia stacji radioamatorskiej w obiekcie urzędu.

Przekazany został projekt umowy pomiędzy OT-25, OT-37 a Urzędem. Rozmawialiśmy też o dalekosiężnych planach idących w kierunku stworzenia takiej sieci przemienników radioamatorskich, by możliwy była szybka, alternatywna możliwość kontaktu w całym województwie. Z dalszych planów, ale tych które prawie nie wymagają nakładów finansowych - a więc tych bardziej realnych - w toku naszej dyskusji, wyłoniła się możliwość prezentowania naszej działalności (wspierającej zarządzanie kryzysowe) podczas szkoleń w starostwach powiatowych. Wszyscy trzej, uważamy, że tą możliwość należy koniecznie wykorzystać. Dzięki takiemu działaniu przestaniemy być w starostwach powiatowych petentami składającymi nietypowe, "niebezpieczne" podania. Poza Warszawą, to starostwa powiatowe wydają pozwolenia na budowę (konieczne przy niektórych konstrukcjach antenowych). Moglibyśmy stać się (w świadomości urzędników) ludźmi, którzy mogą być pomocni i chcą być pomocni.

Uzgodniliśmy, iż Urząd przeanalizuje projekt umowy, a my dostarczymy projekt wyposażenia naszej stacji w WCZK. Byłaby ona własnością urzędu, my -krótkofalowcy operatorami. Kolejnym krokiem, będzie ustalenie zasad współpracy, komunikacji, obsługi stacji w postaci planu reagowania. Ze spotkania wyszedłem z przekonaniem, że jeśli dołożymy starań, będziemy rzeczowi i... konsekwentni, to stacja Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego powstanie.

Pozostałe informacje SP EmCom znajdują się pod adresem: http://emcom.pzk.org.pl


Serdeczne pozdrowienia
Hubert Anysz SP5RE
Koordynator EmASR PZK