Pierwszy dzień na Ham Radio 2014
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-06-27 / 22:42
Pierwszy dzień na Ham Radio 2014FH-2014

W ciągu dzisiejszego dnia na pewno dużo się działo...

Reprezentacja PZK przywdziała przewidziane na ten dzień koszulki firmowe w kolorze zielonym, no i od godz. 9.00 zaczęło się!

Pełniący rolę "komentatora internetowego" Paweł SP7TEV wziął udział w oficjalnym rozpoczęciu imprezy. Oprócz wystąpienia przedstawiciela władz miasta Friedrichshafen, kierownictwa targów oraz Prezesa DARC, na szczególną uwagę zasługiwała bardzo ciekawa prezentacja pt. "Komórka włączona, radiostacja wyłączona - jak przyciągnąć młodych ludzi", którą wygłosił jeden z najmłodszych a zarazem najaktywniejszych członków DARC w tej grupie wiekowej - Kol. Kay Malfeld DO7KAY.

Stoisko PZK odwiedzali w ciągu dnia najrozmaitsi goście, w tym np. Koleżanki z dalekiej Japonii.
Trudno zresztą wszystkich zliczyć, czy wymienić..

Poza tym w tzw. międzyczasie np. Kol. Marek SP1JNY wziął udział w długim i trudnym posiedzeniu Grupy Roboczej 1 Regionu IARU ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC WG), gdzie omówił m. in. swoja aktywność jako przedstawiciela PZK na forum Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w kontekście prac nad PLC.

W godzinach popołudniowych Kol. Kol. Jerzy SP7CBG oraz Paweł SP7TEV wzięli udział w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU, w trakcie którego obecni przedstawiciele ARRL - Kol. Jay Bellows K0QB, Wiceprezes ds. Zagranicznych oraz Kol. David Sumner K1ZZ, Dyrektor Generalny i Sekretarz - zostali ze strony PZK uhonorowani specjalnym okolicznościowym grawertonem z okazji jubileuszu 100-lecia ich Związku, a także upominkami dodatkowymi - będącymi kompendium wiedzy o kulturze i sztuce naszego kraju.

Można podsumować, że o jakimkolwiek czasie wolnym można było zacząć mówić dopiero ok. godz. 21.00, a tragi potrwają jeszcze dwa dni!

Relacje na bieżąco przygotował Paweł, SP7TEV

FH-2014 D2

FH-2014 D2

FH-2014 D2