Konferencja w MAiC
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-08-29 / 02:50
Konferencja w MAiC

W dniu 27 sierpnia br. trzyosobowa delegacja PZK oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń radioamatorskich, uczestniczyli w dodatkowych konsultacjach społecznych do projektu Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

W wyniku tych konsultacji jako jeden z ważniejszych, uzgodniony został zapis umożliwiający pracę radiostacji amatorskich poza miejscem ich stałego zainstalowania, z mocami wyjściowymi urządzeń nadawczych określonymi w indywidualnych pozwoleniach radiowych.

Dużą kontrowersję wzbudziła propozycja MAiC uniemożliwiająca pracę urządzeń amatorskich z obiektów latających (samolotów, balonów, motolotni itp.). Ta sprawa jest jeszcze otwarta i decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się MAiC z rozwiązaniami w tym zakresie w innych krajach.

Kolejną decyzją to dodanie zakresu częstotliwości 14000-14350 kHz do pozwoleń kategorii 3. Jednocześnie zostaje podtrzymana propozycja ograniczenie mocy wyjściowej urządzeń nadawczych dla tej kategorii do 100W.

Uwzględnione zostały również propozycje dotyczące pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych - wydłużony został okres ważności pozwoleń tzw. klubowych do 10 lat, przyjęto propozycję zapisu określającego wymogi uzyskania pozwolenia tej kategorii - zgoda od jednej do trzech osób przy jednoczesnej likwidacji zapisu o kierowniku stacji.

Jest również zgoda na szkolenie osób nie posiadających odpowiednich uprawnień na stacjach będących w użytkowaniu osób prawnych.

Poza wymienionymi przyjęto również szereg poprawek zaliczanych do tzw. "porządkujących".

Podczas prowadzonych konsultacji przedstawiciele MAiC często powoływali się na zapisy dokonane w nowym projekcie rozporządzenia. Niestety, pomimo kilkukrotnych próśb ze strony PZK, nie został on udostępniony podczas spotkania. W związku z zaistniałą sytuacją , po wieczornych wewnętrznych konsultacjach oraz porannych w dniu następnym, wystąpiłem z pismem oficjalnym do Pana Ministra Trzaskowskiego o udostępnienie tegoż dokumentu wszystkim organizacjom krótkofalarskim jeszcze przed jego oficjalnym podpisaniem. Oczekujemy na oficjalną odpowiedź w tej sprawie.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców