Pokaz szkolenia pododdziałów Związku Strzeleckiego - CKM Łódź.
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-10-25 / 00:35
W dniu 24 października br. na zaproszenie Pana płk lek. Zbigniewa Aszkielańca - Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, oraz insp. ZS Marcina Waszczuka - Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW, Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG, uczestniczył w pokazie szkolenia pododdziałów Związku Strzeleckiego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele MON, BBN, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz inni zaproszeni goście. Po powitaniu przez Komendanta Centrum, wystąpieniu Komendanta ZS "Strzelec" oraz kilku zaproszonych gości, obecni zapoznali się w krótkim wykładzie z historią Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, oraz z tematyką kursów i szkoleń realizowanych w WCKM.

Następnie po prezentacji multimedialnej działalności ZS "Strzelec", nastąpiła prezentacja projektu o nazwie S.P.O.N. - Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodowej. Program ten ma na celu utworzenie komponentu obronnego tj. Obrony Narodowej. W projekcie obok zadań czysto wojskowych, proponuje się działania bardzo podobne, a nawet wręcz takie same jakie realizuje Polski Związek Krótkofalowców w ramach porozumienia z MAiC w sprawie łączności kryzysowej. Prezentujący program S.P.O.N. insp. Marian Waszczuk wielokrotnie podkreślał w swym wystąpieniu rolę łączności, wskazując jednocześnie na PZK jako najlepszego partnera we wspólnej realizacji projektu w tym zakresie.

Po zakończonej prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania przenieśli się na zewnątrz budynku, gdzie pododdziały "Strzelca" zademonstrowały pokaz musztry paradnej, a następnie w Ośrodku Symulacji Pola Walki (odwzorowany w skali 1:1 fragment pola walki z Afganistanu) zademonstrowały proces udzielania pierwszej pomocy medycznej. Oglądaliśmy również szpital polowy wraz z wyposażeniem, przystosowany do szkolenia personelu medycznego od udzielania pierwszej pomocy do prowadzenia skomplikowanych operacji. Mieliśmy możliwość dokładnego zapoznania się z pojazdami sanitarnymi używanymi przez Wojsko Polskie począwszy od zwykłych karetek a skończywszy na ciężkich pojazdach typu "Ryś" i "Rosomak". Spotkanie zakończyły pokazy walki wręcz Górskiego Oddziału Rozpoznawczo-Spadochronowego "Strzelec" oraz poczęstunek, którym była serwowana tradycyjna wojskowa grochówka.

Podczas prowadzonych podczas spotkania przez Prezesa PZK i Komendanta Głównego ZS "Strzelec" rozmów, ustalono, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania w celu wypracowania porozumienia o wzajemnej współpracy i partnerstwie, pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców, a Związkiem Strzeleckim "Strzelec".

Jerzy Jakubowski SP7CBG