Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-11-05 / 22:49
W dniu 5 listopada br. w Belwederze miała miejsce uroczystość zatwierdzenia przez Prezydenta BelwederRP Pana Bronisława Komorowskiego, nowej "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

W uroczystości tej obok Prezydenta RP i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana generała Stanisława Kozieja, uczestniczyli również członkowie Rządu RP z Panem wicepremierem ministrem Tomaszem Siemioniakiem na czele. Obecni byli także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł, podsekretarz stanu w MON Robert Kupiecki oraz dowódcy RSZ: generalny - gen. broni pilot Lech Majewski i operacyjny - gen. broni Marek Tomaszycki. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości był również Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG.

Po podpisaniu dokumentu krótkie przemowy wygłosili Pan Prezydent oraz Pan Minister ON. Po części oficjalnej zakończonej wspólną fotografią, zaproszeni goście wznieśli toast za pomyślną realizację zatwierdzonej strategii. Każdy z uczestników spotkania otrzymał ten dokument w formie książeczki, na której podpis po indywidualnej rozmowie składał Pan Prezydent.

W krótkiej rozmowie z Prezesem PZK, Pan Prezydent wspomniał okres, kiedy jako harcerz miał możliwość zapoznania się z pracą na radiostacji amatorskiej w Harcerskim Klubie Łączności. Stwierdził jednocześnie, że umiejętność obsługi radiostacji może być bardzo przydatna w realizacji przyjętej strategii. Stwierdził, że łączność to jej bardzo ważny element.

Po dzisiejszej uroczystości Polski Związek Krótkofalowców będzie kontynuował rozmowy prowadzone dotychczas w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców