100 lat Dąbrowy Górniczej
Dodane przez SP9UNQ dnia 2016-02-29 / 11:50
AKCJA DYPLOMOWA "100 LECIE DĄBROWY GÓRNICZEJ NA FALACH ETERU"   100 Lat Dabrowy Gorniczej

Krótkofalowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Razem Głośniej oraz Dąbrowskich Klubach 3Z9SRG i SP9PBH poprzez zorganizowanie Akcji Dyplomowej "100 LECIE DĄBROWY GÓRNICZEJ NA FALACH ETERU" postanowili uczcić setną rocznicę nadania praw miejskich dla Dąbrowy Górniczej która przypada w 2016 roku.

Info: Zbyszek SP9UNQ


REGULAMIN DYPLOMU "100 LAT DĄBROWY GÓRNICZEJ"

1. Dyplom wydawany jest z okazji setnej rocznicy uzyskania praw miejskich przez
miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Wydawcą Dyplomu są: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Integracyjny Klub
Łączności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno­-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im Zofii Książek ­Bergułowej w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie "Razem Głośniej" w Dąbrowie Górniczej.
3. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest przeprowadzenie łączności ze stacjami:
Organizatora, Klubów Krótkofalowców w Dąbrowie Górniczej, członków w/w Klubów niezależnie od lokalizacji, oraz pozostałych krótkofalowców pracujących z terenu Dąbrowy Górniczej i uzyskanie minimum 100 punktów.
4. Zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od 01 marca 2016 r. do 31 października 2016 r. na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi dostępnymi rodzajami emisji, również przez przemienniki i Echolink.
5. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych w czasie zawodów.
6. Łączności z każdą stacją można powtarzać dowolną ilość razy, lecz nie w tym samym dniu, z wyjątkiem łączności przeprowadzonych na różnych pasmach lub
różnymi emisjami.
7. Obowiązkowa jest co najmniej jedna łączność ze stacją 3Z100DG.
8. Punktacja:
QSO ze stacją okolicznościową 3Z100DG, SP100DG, SQ100DG, SO100DG, SN100DG, HF100DG ­ 10pkt (SP­ x1, Eu­ x2, DX­ x5)

8. Zgłoszenia na dyplom w formie pliku tekstowego (np. txt, doc, cabrillo) należy przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2016 r. na pocztę elektroniczną award100dg@gmail.com lub w formie papierowej na adres: Stowarzyszenie „Razem Głośniej” ul. Wojska Polskiego 31 41­300 Dąbrowa Górnicza.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę, znak stacji, adres e­mail, oraz wykaz łączności zawierający: znak stacji przyznającej punkty, datę, czas łączności (UTC), pasmo, emisję, (raport N/O), ilość punktów.
9. Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania i przesyłany na adres e-­mail podany w zgłoszeniu.
10. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, lecz wszelkie dotacje są mile widziane.
Ewentualne wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia "Razem Głośniej":
nr 95 1020 2498 0000 8602 0574 6252

SP9PBH 3Z9SRG100 Lat Dabrowy Gorniczej