Urodziny Georga von Arco - dyplom 1 dniowa akcja
Dodane przez sp9mdy dnia 2017-08-28 / 05:41
Urodziny Georga von Arco - dyplom 1 dniowa akcja

30.08.2017 r. planujemy pracę radiostacji z miejsca urodzenia von Arco tj. Gorzyce PGA WV06. Przewidziano wydanie dyplomu za 2 qso z nami. szczegóły na:
http://www.sp9kju.org/news.php?id=4410

73 Hubert sp9mdy


SP9KJU/p z pałacu von ARCO w Gorzycach  

Ekspedycja SP9KJU/p do Gorzyc (Pałac Georga von ARCO) gmina WV06.

30.08.2017 r. obchodzić będziemy 148 rocznicę urodzin Georga von Arco wynalazcę i konstruktora, natchnionego pokazem Marconiego nt. roprzestrzeniania się fal elektromagtetycznych. Georg von Arco urodził się w Gorzycach w 1869 (obecnie PGA WV06). Do pierwszej szkoły gimnazjalnej uczęszczał w Raciborzu. Następnie studiował w Berlinie, skąd udał się na zaproszenie swojego profesora Adolfa Slabego na pokazy Marconiego. Już 4 tygodnie później na swojej uczelni w Berlinie powtórzyli Oni eksperyment Marconiego. Co skłoniło ich do dalszych badań i ulepszeń. Po pierwszych udanych konstrukcjach aparatury nadawczo-odbiorczej utworzono Towarzystwo TELEFUNKEN gdzie dyrektorem technicznym został von Arco. Jako jeden z pierwszych opatentował własnego pomysłu odbiornik i nadajnik z przemianą częstotliwości (w przeciwieństwie do Marconiego nie był to nadajnik iskrowy). Ulepszał również lampy elektronowe które używał w swojej aparaturze. Jego wkład w dziedzinie radiofoni jest doniosły i bezsporny.

Aby oddać mu hołd krótkofalowcy z Raciborza planują uruchomienie radiostacji SP9KJU z terenu posiadłości von Arco. Przewidziano również wydanie dyplomu okolicznościowego z tej okazji. Wystarczą 2 łączności: z stacją SP9KJU i innym znakiem indywidualnym pracującym z terenu Gorzyc. Wyciąg z logu korespondenci proszeni są o przysłanie na adres sp9kju@o2.pl w terminie 2 tygodni od aktywacji. Zwrotnie będą wysyłane dyplomy elektroniczne.

Termin akcji nie jest jeszcze dokładnie ustalony (w zależności od pogody oraz urlopu) będzie to miało miejsce w dniach pomiędzy:
30.08 a 3.09.2017 r.
Zapraszamy do QSO i do zdobywania dyplomu.

Poprzez tę ekspedycję chcemy również złożyć hołd dla naszych kolegów SK Antoniego SP9FRZ oraz Leona SP9OHV (obaj byli mieszkańcami powiatu wodzisławskiego GWV).

73 de Hubert SP9MDY

/Korekta i uzupełnienie publikacji - SP5ELA/