Jeszcze o wnioskach elektronicznych
Dodane przez sp9mrn dnia 2008-06-13 / 20:45
Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną proszę jednak nie zapominać że :
"...
Warunkiem przyjęcia podania złożonego w pocztą elektroniczną jest zrealizowanie zapisów Art.63 §3a które mówi:

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
..."

Przypominam natomiast o możliwości składania wniosków faksem - co w znakomity sposób przyspiesza procedurę. Nie proponuję nikomu wysyłania zdublowanych wniosków - to wprowadzi tylko zamieszanie.

MAc
SP9MRN