Konsultacje projektu Ustawy Prawo komunikaci elektronicznej
Dodane przez SP5ELA dnia 2020-08-22 / 16:34
Witamy

W załączeniu najważniejsze dokumenty dotyczące konsultacji projektu Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Stanowisko PZK po opublikowaniu wersji projektu Ustawy z 29 lipca br. jest w trakcie przygotowania.

Pod koniec marca br. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji draft projektu Ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. W opracowanie naszego stanowiska oprócz członków prezydium ZG PZK zaangażowani byli społecznie pracujący eksperci z PZK jak i spoza PZK.
W zdalnie zorganizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji warsztatach konsultacyjnych z ramienia PZK udział wziął Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK.

Nasze stanowisko odnośnie projektu Ustawy PKE z dnia 29 lipca 2020 jest w trakcie opracowywania i konsultacji. Będzie ono opublikowane w przyszłym tygodniu (*Komunikat PZK 35).

Tadeusz Pamięta SP9HQJ prezes PZK

Dokumenty:

1. Pismo przewodnie MC-PZK
2. Prawo komunikacji elektronicznej - projekt
3. PKE - draft
4. Wystąpienie PZK przed warsztatami
5. Stanowisko PZK

Publikacja: 22.08.2020, Admin IT PZK