Sprawozdanie z pobytu w Friedrichshafen
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-07-31 / 22:14
Wiesław Wysocki, SP2DX
Łącznik PZK-IARUSPRAWOZDANIE Z POBYTU W FRIEDRICHSHAFEN PODCZAS   „HAM-RADIO 2008”


    Podczas corocznych targów sprzętu elektronicznego w Friedrichshafen („Ham-Radio 2008”) , przy okazji targów odbywają się spotkania krótkofalowców z całego świata w celu przedyskutowania aktualnych problemów technicznych i organizacyjnych krótkofalarstwa. Region 1 IARU zaprosił w br. KF-managerów poszczególnych Stowarzyszeń członkowskich oraz łaczników z IARU na tzw. nieformalne spotkanie, które zaplanowano na 29. czerwca w celu zapoznania się z najważniejszymi tematmi, które będą przedmiotem obrat Konferencji generalnej Regionu 1. IARU w Cavtat (w listopadzie br.). Ponadto w dniach 26-27. czerwca zaplanowano konferencję poświęconą łączności kryzysowej (Emergency Communications), „GAREC 2008”. [GAREC = Global Amateur Radio Emergency Conference]. W tym roku konferencja ta odbywała się pod hasłem ‘Bądź gotów”.

Do Friedrichshafen udałem się wraz z Kolegami Bogdanem Machowiakiem SP3IQ (wiceprezes PZK) i Andrzejem Wawrzynkiewiczem SP3TYC, którzy od kilku lat przygotowują i prowadzą obsługę stoiska PZK na Ham-Radio.  Na konferencję GAREC 2008 udał się własnym samochodem Kol. Marek Garwoliński SQ2GXO, który od niedawna zajmuje się  łącznością kryzysową w PZK.  Wyjechaliśmy w trójkę (SP3IQ, SP3TYC i SP2DX) z Poznania samochodem Bogdana w dniu 25.VI. i następnego dnia przedpołudniem mogłem się udać na konferencję GAREC 2008, która rozpoczęła się przedpołudniem. Szczegółowe sprawozdanie z GAREC złoży SQ2GXO, który od początku był na sali obrad. Konferencję GAREC 2008 prowadził Hans Zimmermann, F5VKP/HB9AQS, Koordynator EmComm IARU.

Spotkanie KF-managerów i tzw. „oficerów łącznikowych” z IARU odbyło się w dniu 29.VI pod przewodnictwem Colina Thomasa G3PSM, który jest Przewodniczącym HF Committee R1 ( jest też Prezesem RSGB). Spotkanie było poświęcone przede wszystkim wymianie informacji o przygotowaniach do Konferencji IARU w Cavtat oraz o aktualnych problemach krótkofalarstwa światowego.

1.    Larry Price, W4RA, prezes IARU, mówił o konieczności przygotowania się krótkofalowców do WRC 2011. Michael Owen VK3KI  oświadczył, że w Australli po wprowadzeniu licencji KF „dla początkujących” (Foundation licence) raptownie wzrosła liczba nowych licencji VK.

2.    Omawiając problemy Regionu 1., Hans Blondeel Timmerman, PB2T omówił wyniki WRC-07;  rozczarowanie brakiem zgody ITU na 5 MHz (nawet na przyszłość nie wpisano tego tematu do ‘agendy’). Starania i prace dotyczą teraz  przydziału 7,2 – 7,3 MHz, nowych częstotliwości około 137 kHz oraz uzyskania pasma 15 kHz w okolicy 500 kHz.
Na WRC-11: w punkcie 1.1 chcemy zachować wzgl. skreślić  niektóre przypisy (‘footnotes’) w Regulaminie Radiokomunikacyjnym (RR) , dotyczące pasm 160 m i 40 m;
W p. 1.6 275-300 GHz (radioastronomia) chcemy uzyskać przydział dla k-f.
W p. 1.15,  3-50 MHzniektóre służby  (studia oceanograficzne)  zamierzaja uzyskać częstotliwości kosztem k-f.
Punkt 1.19 : musimy obronić pasma amatorskie.
P. 1.23  dotyczy uzyskania pasma ok.15 kHz w zakresie 415-526,5 kHz.. na zasadach drugorzędności.
Hans PB2T został wyznaczony jako koordynator z ramienia IARU  w sprawach widma radiowego.
Od 29 marca 2009 roku (już niedługo !) pasmo 7100-7200 kHz w całości przechodzi do krótkofalowców.

3.    Bob G3PJT omówił sytuację po wprowadzeniu ujednoliconych licencji k-f. Licencje HAREC przyjęto w 28 krajach Regionu. Licencje NOVICE coraz łatwiej uzyskują zgodę na pracę na pasmach. Polska i Turcja – Administracje powinny jak najszybciej przyjąć CEPT TR. 61.01 w pełni (brakuje podpisu na nowej wersji).Sprawa się ‘ślimaczy’.

4.    Don Beattie G3BJ, Sekretarz Regionu 1 : zgłosiło się 120 delegatów z 40-tu Stowarzyszeń Regionu. Tylko 50-ciu się  zarejestrowało i zarezerwowało hotel. Zgłoszono 120 dokumentów do omówienia na Konferencji. Druga tura dokumentów (m.in. Komisji Finansów C2) będzie rozesłana w sierpniu br.  Przygotowania logistyczne są w dobrym stanie (HRS).

5.    W Cavtat nastąpi duża zmiana w obsadzie tzw. władz Regionu 1.
Larry Price W4RA (prezes IARU) oznajmił, że na posiedzeniu Komisji Administracyjnej (AC) w Konstanz przyjęto do wiadomośći, iż zakończy w maju 2009 r. prezesurę IARU. AC zaproponowało Tima Ellam’a VE6SH jako nowego Prezesa IARU i Ole LA2RR jako wiceprezydenta. Jest propozycja, aby za kilka miesięcy wybrać tych dwóch Kolegów na zaproponowane funkcje. W Cavtat Ole LA2RR przestanie być prezesem Regionu 1. IARU, a Don G3BJ przestanie być sekretarzem. Ponadto dwóch innych członków Komitetu Wykonawczego (EC) R1  tez ustąpi z pełnionych funkcji. Należy przygotować się do zgłoszenia nowych kandydatur do EC Regionu 1. PZK powinien – moim zdaniem – przygotować stanowisko w sprawie obsady tych ‘zwalnianych” stanowisk w EC.

6.    Prezes USKA omówił propozycje wprowadzenia jednych dużych zawodów     europejskich – na ten „trudny’ temat odbędzie się w Cavtat dyskusja.

7.    Przewodniczący komisji EMC, Christian Verholt OZ8CY zgłosił nowy poważny problem z PLC: w sześciu krajach dązy się do podniesienia dopuszczalnych poziomów zakłóceń spowodowanych przez emisje PLC. W sierpniu mija nowy termin zgłoszenia zastrzeżeń do tych projektów. Ogólny wniosek OZ8CY: po co nam nowe częstotliwości krótkofalowe, jeśli nie można ich używać z powodu zakłóceń ?

8.    OK1MP podał informację, że w Czechach wydano kilkadziesiąt licencji okresowych (do końca grudnia) w zakresie 70,2 do 70,3 MHz.

9.    Prezes ARRL Joel Harrison, W5ZN  informuje z Regionu 2 IARU:: Paul Rinaldo W4RI przechodzi na emeryturę – dotąd pełni funkcję sekretarza Międzynarodowego Sekretariatu IARU.

W niedzielę 29 czerwca odbylo się drugie posiedzenie HF-Group, pod przewodnictwem Colina G3PSM. Omówiono następujące tematy:

10.    Starania o uzyskanie dla k-f pasma 15 kHz wokół 500 kHz – na wniosek CEPT, a nie IARU (!). W CEPT grupa C (land mobile systems) opracowuje ten temat. W grupie C udział bierze Hans PB2T, koordynator z R1. Na razie ‘walczymy’ o zakres 495-505 kHz,  szanse są znaczne. Silna grupa krótkofalowców pracuje w Niemczech we współpracy z Administracją DL. H-F manager DARC, Ulli DK4VW jest koordynatorem tych starań.  W  R1. pracuje Grupa Robocza 500 kHz.
Na konferencji Generalnej R1 w Cavtat powinniśmy określić potrzeby krótkofalowców – w postaci dokumentu. PZK powinno poprosić UKE o zezwolenie na prowadzenie eksperymentów przy 500 kHz. Pasmo 500 kHz przydaje się doskonale w łącznościach kryzysowych (do ok. 200 km), niezaleznie od stanu jonosfery.

11.    Informacja: w ramach przygotowań do WRC-011 jest punkt 1.15 w agendzie – RADAR – w myśl propozycji będzie to  zamach na pasma amatorskie  na falach krótkich (!).

12.    Ratyfikacja postanowień z konferencji nieformalnej z Wiednia – odbędzie w się w Cavtat.

13.    Bandplan pasm krótkofalowych, głównie 40 m , do dyskusji w Cavtat. Istnieją różne, częściowo sprzeczne propozycje złozone  w postaci dokumentów konferencyjnych.

14.    Jedną z rezolucji z Wiednia była propozycja zmniejszenia ilości zawodów krótkofalowych. Propozycja USKA zmierzająca do wprowadzenia jednych zawodów Europejskich w miejsce wszystkich dotychczasowych zawodów organizowanych przez poszczególne Stowarzyszenia, spotkała sięz życzliwymi uwagami, lecz prognozuje się małą skuteczność – prawdopodobnie powstaną jeszcze jedne zawody , A DOTYCHCZASOWE POZOSTANĄ. Do omówienia w Cavtat.

Powyżej w streszczeniu przedstawiłem tematykę dyskusji prowadzonej w ramach HF-Group.

Ponadto, Ham-Radio 2008 oferowało bogaty zestaw referatów i grup dyskusyjnych na przeróżne tematy.  W dniu 27.czerwca mogłem uczestniczyć tylko w trzech z nich,

a)    Spectrum Defense (obrona widma ) – poprowadzona przez DJ9KR i DK2OM z DARC. Z referatu wynika, iż poza świetnym wyposażeniem w aparaturę pozwalającą na szybkie zidentyfikowanie ‘intruza’ w pasmach amatorskich, DK2OM i DJ9KR mają doskonałe kontakty i system współpracy z niemiecką służbą moniturującą widmo radiowe. W przypadku identyfikacji nieznanej emisji wzgl. intruza, wystarczy telefon i wymiana informacji,  a Bundes-Netzagentur występuje – w przypadku identyfikacji intruza - do właściwej administracji i problem najczęściej jest eliminowany. Gorzej w przypadku emisji z instalacji militarnych...

b)    HF bandplan – DK4VW przedstawił syntezę trzech propozycji zgloszonych w dokumentach na konferencję w Cavtat; wszystkie trzy zostały poddane szczegółowej analizie (następnego dnia powtórzono to krótko na posiedzeniu HF–Group).

c)    Referat nt. anten i ‘nieporozumień’ związanych z brakiem zrozumienia podstaw ich działania – prowadzony przez Profesora jednej z niemieckich uczelni typu Szkoła Inżynierska – niestety rozczarował (wnioski słuszne, lecz uzasadnienie beznadziejne. Nie warto podawać szczegółów, i takie referaty się zdarzają). Az się prosiło o powtórzenie modlitwy OZ3WP: “Oh Lord, please help me to keep my big mouth shut until I know  what I’m talking about”.


Sopot, lipec 2008                   Wiesław Wysocki, SP2DX