WARD Contest 2007.
Dodane przez sp3iq dnia 2007-04-16 / 20:54
WARD Contest 2007. W środę 18 kwietnia 2007 są organizowane zawody z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.
Rozszerzona zawartość newsa

Każdego roku dzień 18 kwietnia jest świętem krótkofalowców całego świata. Obchodzony jest dla upamiętnienia powołania Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). Wydarzenie to miało miejsce w Paryżu w dniu 18 kwietnia 1925 r. Od kilku lat Redakcja MK QTC oraz PZK są organizatorami krajowych zawodów HF i VHF. Do udziału w nich zapraszamy polskich nadawców i SWLs. Szczególnie gorąco zachęcamy do pracy w paśmie 2-metrowym, gdzie tkwi olbrzymi potencjał operatorski. Pamiętajmy, że zaliczenie nawet kilku QSOs jest wyrazem naszej solidarności ze światowym i krajowym ruchem krótkofalarskim.

Do usłyszenia 18 kwietnia 2007 r.


Regulamin.

WARD Contest HF

1. Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz PZK.

2. Uczestnicy: radiooperatorzy stacji indywidualnych i klubowych oraz nasłuchowcy. Uwagi: (a) Każdy radiooperator, który weźmie udział w zawodach i przeprowadzi więcej niż 3 QSOs zostanie sklasyfikowany. (b) Radiooperatorzy stacji nasłuchowych nie mogą posiadać licencji nadawczych.

3. Termin: 18 kwietnia 2007 r., od 15.00 do 17.00 UTC. Logowanie QSOs wyłącznie wg UTC.

4. Pasmo: 80 m.

5. Emisje: CW i SSB.

6. Łączności: (a) Z tą samą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO. (b) Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.

7. Klasyfikacje:
SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB
SO-CW - stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stacje indywidualne na SSB
SO-QRP - stacje indywidualne QRP na CW i SSB
MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB
SWL - stacje nasłuchowe na CW i SSB
Uwaga! Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

8. Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO + skrót powiatu, np. 59 01WM na SSB lub 599 01EL na CW; stacje grupy SO-MIX i MO obowiązuje numeracja ciągła dla CW i SSB.

9. Punktacja: każde poprawne QSO - 1 pkt.
Za poprawne QSO uważa się łączność podczas której obie stacje bezbłędnie odebrały znak wywoławczy, raport i grupę kontrolną korespondenta. Dopuszcza się różnicę czasu zalogowania QSO nie większą niż 5 minut.

10. Mnożniki: powiaty SP liczone tylko jeden raz (bez względu na emisję). Własny powiat zalicza się automatycznie.

11. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników. Nie należy samodzielnie obliczać punktacji, mnożnika i wyniku końcowego, ponieważ rezultat każdego startującego zawodnika będzie obliczony przez program sprawdzający.

12. Nasłuchowcy:
(a) Obowiązuje odebranie znaków obu stacji i obu grup kontrolnych.
(b) Ta sama stacja może być wykazana w dzienniku po upływie 5 minut.
(c) Każdy nasłuch - 1 pkt.
(d) Wynik końcowy - suma punktów za nasłuchy.

13. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl lub Redakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko.
Prawidłowy zapis pojedynczej łączności w formacie Cabrillo powinien mieć taką postać (przykład):
QSO: 3500 CW 2007-04-18 1542 SP4KDX 599 01EL SP2LNW 599 02EG
Uwagi:
- W nagłówku logu, w polu CATEGORY należy wpisać odpowiedni skrót grupy klasyfikacyjnej, np. SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO-QRP, MO-MIX lub SWL.
- Grupy kontrolne poszczególnych łączności wymienionych w logu MUSZĄ być oddzielone od raportu RS(T), tak jak pokazane jest to na przykładzie.
- Przesyłając dziennik w polu „Temat” (Subject) należy wpisać swój znak wywoławczy. Log w formacie Cabrillo powinien mieć w nazwie znak wywoławczy uczestnika, np. sp2fap.cbr, sp2lnw.cbr, sp7dqr_5.cbr (dla SP7DQR/5) itp. i należy go przesłać WYŁĄCZNIE jako załącznik do listu. Log Cabrillo powinien mieć następującą postać (przykład dziennika stacji SP4KDX):

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD HF Contest
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-MIX
PROVINCE: EL
NAME: Klub przy Redakcji MK QTC
E-MAIL: qtc@post.pl
ADDRESS: Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko
SOAPBOX: Plik utworzony programem "Cabrillo Generator" - (c) SP7DQR
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1549 SP4KDX  599 01EL SQ2IV   599 02BM
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1550 SP4KDX  599 02EL SQ8BWN  599 01BI
QSO:  3500 CW 2007-04-18 1551 SP4KDX  599 03EL SQ3WT   599 02SR
END-OF-LOG:

Po sporządzeniu dziennika warto sprawdzić wszystkie zapisy otwierając log np. w Notatniku. Dostrzeżone błędy można z tej pozycji łatwo poprawić, unikając w ten sposób utraty cennych punktów. Operatorzy niedysponujący programami do logowania QSOs w zawodach, dziennik w formacie Cabrillo mogą sporządzić samodzielnie, już po zawodach, przy użyciu generatora plików Cabrillo (program Cabrillo_gen) autorstwa Marka SP7DQR. Program ten można pobrać bezpłatnie ze strony http://sp7dqr.pl

14. Nagrody: za zajęcie pierwszych 3. miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplomy.
Uwaga! Udział w zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu WARD 2007 Award. Regulamin - patrz dział „Awards”.

15. Wyniki: obliczone będą przez zespół Klubu SP5PSL, opublikowane w czerwcowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na stronie PZK (pzk.org.pl) i QTC OnLine (www.qtc.com.pl).

16. Komisja: zespół redakcji MK QTC i Klubu SP5PSL; decyzje komisji zawodów są ostateczne. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie QTC OnLine.

17. Regulamin uzgodniony został z Zespołem PZK ds. Contestingu.


WARD VHF Contest

1. Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz PZK.

2. Uczestnicy: operatorzy stacji indywidualnych i klubowych.

3. Termin: 18 kwietnia 2007 r., od 18.00 do 20.00 UTC. Logowanie QSOs wyłącznie wg UTC.

4. Pasmo: 2 m - w segmentach określonych w Band Planie VHF+.

5. Emisje: CW, SSB, FM. QSOs za pośrednictwem przemienników nie są zaliczane.

6. Łączności: (a) Stacje z grupy SO-MIX i MO-MIX z tą samą stacją mogą przeprowadzić po jednym QSO każdym rodzajem emisji. (b) Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy je pozostawić w logu.

7. Klasyfikacje:
SO-MIX - stacje indywidualne na CW, SSB i FM
SO-CW - stacje indywidualne na CW
SO-SSB - stacje indywidualne na SSB
SO-FM - stacje indywidualne na FM
MO-MIX - stacje klubowe na CW, SSB i FM
Uwaga! Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

8. Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO + WW loc.; stacje SO-MIX i MO-MIX obowiązuje numeracja ciągła dla CW, SSB i FM.

9. Punktacja: za każdy kilometr odległości (QRB) pomiędzy korespondentami - 1 pkt.; QSO z własnym kwadratem – 2 pkt.
Za poprawne QSO uważa się łączność podczas której obie stacje bezbłędnie odebrały znak wywoławczy, raport i grupę kontrolną korespondenta. Dopuszcza się różnicę czasu zalogowania QSO nie większą niż 5 minut.

10. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.

11. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl lub Redakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko.
Prawidłowy zapis pojedynczej łączności w formacie Cabrillo powinien mieć taką postać (przykład):
QSO: 144 CW 2007-04-18 1942 SP4KDX 599 01JO94RG SP2LNW 599 02JO94FG
Uwagi:
- W nagłówku logu, w polu CATEGORY należy wpisać odpowiedni skrót grupy klasyfikacyjnej, np. SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO-FM lub MO-MIX.
- Grupy kontrolne poszczególnych łączności wymienionych w logu MUSZĄ być oddzielone od raportu RS(T), tak jak pokazane jest to na przykładzie.
- Przesyłając dziennik w polu „Temat” (Subject) należy wpisać swój znak wywoławczy. Log w formacie Cabrillo powinien mieć w nazwie znak wywoławczy uczestnika, np. sp2fap.cbr, sp2lnw.cbr, sp7dqr_5.cbr (dla SP7DQR/5) itp. i należy go przesłać WYŁĄCZNIE jako załącznik do listu. Log Cabrillo powinien mieć następującą postać (przykład dziennika stacji SP4KDX):

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD VHF Contest
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-MIX
Locator: JO94RG
NAME: Klub przy Redakcji MK QTC
E-MAIL: qtc@post.pl
ADDRESS: Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko
SOAPBOX: Plik utworzony programem "Cabrillo Generator" - (c) SP7DQR
QSO:  144 CW 2007-04-18 1949 SP4KDX  599 01JO94RG SQ2IV   599 02JO94GH
QSO:  144 CW 2007-04-18 1950 SP4KDX  599 02JO94RG SQ2BWN  599 01JO94CL
QSO:  144 CW 2007-04-18 1951 SP4KDX  599 03JO94RG SQ3WT   599 02JN83rf
END-OF-LOG:

Po sporządzeniu dziennika warto sprawdzić wszystkie zapisy otwierając log np. w Notatniku. Dostrzeżone błędy można z tej pozycji łatwo poprawić, unikając w ten sposób utraty cennych punktów. Operatorzy niedysponujący programami do logowania QSOs w zawodach, dziennik w formacie Cabrillo mogą sporządzić samodzielnie, już po zawodach, przy użyciu generatora plików Cabrillo (program Cabrillo_gen) autorstwa Marka SP7DQR. Program ten można pobrać bezpłatnie ze strony http://sp7dqr.pl

12. Nagrody: za zajęcie pierwszych 3. miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplomy.
Uwaga! Udział w zawodach jest okazją do zdobycia pamiątkowego dyplomu WARD 2007 Award. Regulamin – patrz dział „Awards”.

13. Wyniki: obliczone będą przez zespół Klubu SP5PSL, opublikowane w czerwcowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na stronie PZK (pzk.org.pl) i QTC OnLine (www.qtc.com.pl).

14. Komisja: zespół redakcji MK QTC i Klubu SP5PSL; decyzje komisji zawodów są ostateczne. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników na stronie QTC OnLine.

15. Regulamin uzgodniony został z Zespołem PZK ds. Contestingu.