Wyprawa XR0Y
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-09-13 / 13:01
XR0Y wyprawa organizowana przez Stanisława SQ8X. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Zawiązku Krótkofalowców uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 2 września 2009 postanowiło objąć patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców organizowaną przez Stanisława Strzyżewskiego SQ8X wyprawę na Wyspę Wielkanocną, która odbędzie się w dniach 28 października do 15 listopada 2009.
Jednocześnie Prezydium ZG PZK dziękuje Koledze Staszkowi za podjęcie tej cennej inicjatywy promującej krótkofalarstwo polskie na świecie.  Życzymy jak największej ilości QSO's zrobionych zarówno pod znakiem ekspedycji XR0Y jak i pod znakami indywidualnymi jej uczestników.
Więcej informacji na stronie http://rapanui2009.org/. Zachęcamy także do indywidualnego wsparcia wprawy poprzez wpłaty na konto, które znajduje się na stronie wyprawy lub na konto:
Stanisław Strzyżewski
30 1140 2004 0000 3102 0253 0730.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres stan.sq8x@gmail.com.

Piotr SP2JMR